Po wielu latach w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie odrodziła się tradycja harcerska
i powstała drużyna harcerska "Solne Kryształy".
Przygodę z harcerstwem drużyna rozpoczęła na jesiennym złazie w Kościelcu w dniach 10-11 października 2014 roku,
gdzie siedmioosobowa grupka niezrzeszonych jeszcze w szeregach ZHP uczniów kłodawskiej szkoły, pod opieką druhny Ewy Wagi Sadowskiej, zakochała się w szarej lilijce.
 
Za dzień powstania drużyny przyjmuje się datę 23 października 2014 roku, kiedy to odbyła się pierwsza po wielu latach zbiórka harcerska.
Swoim patronem drużyna ustanowiła, podobnie jak szkoła, do której uczęszcza, Białego Górnika, a nazwa drużyny
i nazwy są ściśle związane z górniczą tradycją - Górniczkowie, Solne Skrzaty, Solni Geniusze.
Harcerstwo to system wychowawczy mający na celu wychowanie młodego człowieka według pewnej metody.
Ten system to metoda harcerska, która ma doprowadzić do wychowania dziecka w duchu samodzielności
i zaradności oraz do wychowania do wartości, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 
Zastęp - co to jest?
Zastęp - to grupa wspaniałych przyjaciół, którzy razem działają, przeżywają przygody i wspólnie się bawią.
Każdy jest dumny z przynależności właśnie  do tego, a nie innego zastępu.

W takiej zaprzyjaźnionej kilkuosobowej grupie zawiązują silne więzi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI
  • |
  • PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA
  • |
  • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU
  • |
  • 55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki
Zaszyfrowany adres tej strony