Działania prowadzone w Zespole Szkół Nr 2 w  Kłodawie, w ramach Szkolnego Klubu UNICEF

 

W naszej szkole działa Szkolny Klub UNICEF, którego opiekunem jest p. Wioletta Dopierała. Od 2008 roku współpracujemy z UNICEF Polska w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF Polska, dzięki któremu nasi uczniowie mają szansę regularnie zapoznawać się z informacjami na temat sytuacji ich rówieśników z różnych stron świata. Przyczynia się to do pogłębienia wiedzy uczniów oraz szerzenia idei tolerancji międzykulturowej.

 

 • W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła brała udział w kampanii UNICEF  Polska

„ Na ratunek dzieciom w Kongo” W październiku tego roku w Demokratycznej Republice Konga na nowo rozgorzała wojna domowa. 250 000 ludzi musiało uciekać ze swoich domów, aby ratować życie. Dziesiątki tysięcy dzieci od wielu dni nic nie jadły, grozi im wybuch epidemii cholery i odry. Podczas tej akcji na pomoc dzieciom w Demokratycznej Republice Konga udało nam się zebrać pokaźną kwotę pieniężną, którą przekazaliśmy na konto UNICEF.

 • Dnia 20.11.2009 w naszej szkole został zorganizowany Dzień Prawa Dziecka  z okazji 20-lecia Konwencji Praw Dziecka pod patronatem UNICEF Polska.

W Zespole Szkół Nr 2 uczniowie Szkoły Podstawowej i przedstawiciele Gimnazjum obejrzeli przedstawienie „Król Maciuś I”. Cała społeczność uczniowska wzięła udział w konkursach: literackim, plastycznym  i muzycznym, zapoznała się z filmami i prezentacjami dotyczącymi dzieci i ich praw, wzięła udział w happeningu „Balony do nieba” przed Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie ze społecznością uczniowską Zespołu Szkół Nr 1. Nasi uczniowie wzięli również udział w konkursie literackim i plastycznym ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji  „20-lecie Konwencji Praw Dziecka”. Dwoje naszych uczniów: Kamil Michalkiewicz kl. Va i Paulina Rozpara kl. Ib gim. zostało wyróżnionych w konkursie literackim przez Rzecznika Praw Dziecka, nagrodzeni otrzymali certyfikaty i nagrody.

 

 • W roku szkolnym 2009/2010 naszej szkole została przeprowadzona akcja zbierania

środków finansowych na pomoc dzieciom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti.   12 stycznia potężne trzęsienie ziemi wstrząsnęło Haiti. Miasta i osiedla zostały całkowicie zniszczone. Ucierpiały tysiące rodzin, są setki ofiar, a pod gruzami wciąż znajdywali się ludzie. Brakuje wody, żywności i lekarstw. Konieczne są koce, ciepłe ubrania, namioty.
UNICEF Polska rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania środków finansowych na ratowanie życia i zdrowia dzieci na Haiti, my również przyłączyliśmy się do akcji. Zbiórka pieniędzy trwała 2 dni i była przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców podczas wywiadówek szkolnych, pieniądze zostały przekazane na konto UNICEF.

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2009/2010, Szkolny Klub UNICEF przeprowadził akcję oraz wziął udział w projekcie edukacyjnym „ Baw się i Bądź bezpieczny z UNICEF” pod patronatem UNICEF Polska. W projekcie edukacyjnym „Baw się i bądź bezpieczny” udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI. Celem projektu było przeprowadzenie w szkole zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci i przekazanie najmłodszym wiedzy o tym: jak dbać o własne bezpieczeństwo,

jak uniknąć sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka, jak należy się zachować, kiedy dochodzi do wypadku.

Integralnym elementem projektu było zaangażowanie władz lokalnych w poprawę bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie wspólnie zidentyfikowali miejsca dla nich niebezpieczne w najbliższym otoczeniu, a następnie przygotowali list, w którym podali konkretne miejsca, gdzie nie czują się bezpiecznie i zwrócili się do Pana Burmistrza Kłodawy z prośbą o podjęcie działań mających poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście. Dnia 7.06.2010, delegacja uczniów naszej szkoły w obecności p. dyrektor J. Szadkowskiej i koordynatora projektu p. W. Dopierały przekazała list na ręce Pana Burmistrza Kłodawy J. Chudego.

 • Nasza szkoła w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiła do programu adopcja na 

odległość „Pallotyńska Adopcja Serca” i zobowiązała się do regularnego pokrywania kosztów utrzymania dziecka i jego nauki w szkole podstawowej przez okres 1 roku w kwocie 70 zł miesięcznie. Szkolny Klub UNICEF wraz ze Szkolnym Kołem Caritas podjęły się prowadzenia akcji „Adopcja Serca”, która polega na pomocy dziecku z Afryki, który jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Nasz podopieczny to EMMANUEL HABIMANA mieszkający w Kibeho (Rwanda). Chłopiec uczęszcza do szkoły podstawowej. Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF utrzymują kontakt listowny z naszym podopiecznym, napisali listy i przekazali małe upominki w postaci naklejek, zdjęć i kartek dla chłopca. My również otrzymaliśmy list oraz 3 zdjęcia chłopca.

 • W I semestrze roku szkolnego 2010/2011, Szkolny Klub UNICEF przeprowadził

akcje oraz wziął udział w Ogólnopolskim Programie UNICEF „ Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie.” W Ogólnopolskim Programie UNICEF „ Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie.” udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI  oraz  I-III gimnazjum. Celem programu było przeprowadzenie w szkole krótkiego programu edukacyjnego z zakresu edukacji humanitarnej. Programu który uwrażliwi młodych ludzi na potrzeby innych. Główne cele programu: uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej, zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną.

 • W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 uczniowie zapoznali się z informacjami

dotyczącymi sytuacji dzieci w Armenii, Gwatemali, Peru, Indonezji, Ruandzie, Ukrainie i Pakistanie poprzez przygotowane plakaty przez członków Szkolnego Klubu UNICEF -        „Mapa świata” i umieszczenie informacji o dzieciach z wyżej wymienionych krajów.

 • W II semestrze roku szkolnego 2010/2011, Szkolny Klub UNICEF wziął udział w

wolontaryjnej zbiórce publicznej na rzecz wsparcia leczenia i rehabilitacji dwóch uczniów. Członkowie naszego klubu przygotowali ciasta oraz przynieśli cukierki na bal karnawałowy, który odbył się w Domu Strażaka w Kłodawie,  w dniu 26.02.2011.

 • W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do światowego projektu „Wszystkie Kolory Świata” pod patronatem UNICEF Polska, którego celem było:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

- pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły przygotowali specjalne charytatywne laleczki  UNICEF.  Laleczki te nie są zwykłymi „szmaciankami”– są  symbolem pomocy, jakiej dzieci i młodzież  chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka ma swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby, a informacje te zapisane są w specjalnym „akcie urodzenia”. Wszystkie te cechy zostały im nadane przez uczniów, którzy przystąpili do projektu. W akcję zostali także zaangażowani rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej  powstały małe, szmaciane dzieła sztuki, którymi osoba dorosła przekazując darowiznę, mogła zaopiekować się wybraną przez siebie laleczką, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone. W naszej szkole podczas wywiadówki śródokresowej, dn. 6.02.2012, kilku rodziców „zaopiekowało się” laleczkami.

 • W II semestrze roku szkolnego 2011/2012, Szkolny Klub UNICEF przystąpił do projektu edukacyjnego, część II - „ Baw się i Bądź bezpieczny z UNICEF” pod patronatem UNICEF Polska.

CELEM PROJEKTU było przekazanie dzieciom wiedzy o tym:
- jak dbać o własne bezpieczeństwo,
- jak unikać sytuacji ryzykownych,
- jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku.

Projekt zakładał przede wszystkim uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są one narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. domu, placu zabaw, parku, na drodze etc.  Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, np. co do miejsca zabawy czy formy spędzania wolnego czasu.

Program zakładał, by uczniowie znali ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego, lekkomyślnym zachowaniem się w wodzie lub też nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami łatwopalnymi czy też substancjami trującymi.

Poza profilaktyką podejmowania zachowań ryzykownych istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie życia lub zdrowia, np.: pożaru, wypadku drogowego, niebezpieczeństwa w wodzie etc. Chcemy także, by najmłodsi potrafili w razie konieczności służyć pomocą innym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji.

W naszej szkole na podstawie materiałów otrzymanych od UNICEF, każdy wychowawca przeprowadził na godzinach wychowawczych zajęcia dotyczące projektu.

Uczniowie po obejrzeniu prezentacji, wykonywali liczne ćwiczenia, quizy , krzyżówki, ćwiczyli zasady udzielanie I Pomocy, brali udział  w dyskusji na temat zagrożeń jakie mogą spotkać w naszym mieście.

Integralnym elementem projektu było zaangażowanie władz lokalnych w poprawę bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie wspólnie zidentyfikowali miejsca dla nich niebezpieczne w najbliższym otoczeniu, a następnie przygotowali list z pomocą koordynatora projektu , w którym podali konkretne miejsca, gdzie nie czują się bezpiecznie i zwrócili się do Pana Burmistrza Kłodawy z prośbą o podjęcie działań mających poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście.

Podczas wywiadówki śródokresowej w kilku klasach rodzice poproszeni zostali o wypełnienie ankiety "Czy twoje dziecko jest bezpieczne?" Analiza ankiet wykazała, że rodzice znają dobrze zasady i dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci.

W II semestrze został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy, przeprowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłodawie, podczas którego uczniowie mogli zaobserwować i  przypomnieć sobie zasady udzielanie I Pomocy. Mamy nadzieję, że  udział naszych uczniów w projekcie edukacyjnym„ Baw się i Bądź bezpieczny z UNICEF”   przyczyni się , że wyczekiwane z niecierpliwością przez nich wakacje będą udane i bezpieczne.

 • W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego – pomocowego, pt. „Gwiazdka dla Afryki” pod patronatem UNICEF Polska, którego celem jest:

- zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,

- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

     W ramach projektu uczniowie przygotowywali symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. W wykonanych pudełeczkach owiniętych wstążeczką dzieci umieszczały symboliczne szczepionki, które chciały przekazać dzieciom w Afryce. Liczba szczepionek bądź zestawów w pudełeczku, zależała wyłącznie od ofiarodawcy, a więc ucznia. Im bogatszy był prezent, tym paczka symbolizująca tę pomoc była większa. Wszystkie przygotowane przez uczniów prezenty zostały wystawione podczas kiermaszu świątecznego w naszej szkole, dnia14 grudnia 2013 roku. Każdy z zaproszonych do szkoły gości mógł wesprzeć działania pomocowe przekazując darowiznę w formie równowartości wybranego przez siebie prezentu.

      Najważniejszym celem projektu jest zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w Sierra Leone. Specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwiły  przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie lepiej mogli zrozumieć na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzieli się jak można im zaradzić. Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF przeprowadzili również zbiórkę pieniędzy w klasach. Po zakończonej akcji zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto zbiórki otwartej na rzecz dzieci w Sierra Leone.

      Większość uczniów klas IV-VI wzięła udział w konkursie ”Pocztówka do Afryki”,  na projekt najbardziej oryginalnej kartki pocztowej przygotowanej przez dzieci w Polsce dla dzieci w Sierra Leone.

  Spośród najciekawszych kartek wykonanych dowolną techniką plastyczną, wraz z życzeniami skierowanymi do dzieci w Afryce, zostały wybrane 4 kartki uczennic: Marceliny Gawłowskiej kl.VIa, Dominiki Konarskiej kl. Vc, Wiktorii Andrzejewskiej kl. Vc i Wiktorii Mokrej kl. Vc i wysłane do siedziby UNICEF  Polska.

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”  – III edycja, w związku z przypadającą w 2014 roku, 25 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Była to III odsłona edukacyjnej kampanii UNICEF o prawach dziecka. W tym roku akcja objęła przedstawicieli środowiska  lokalnego angażujących się w ochronę praw dziecka. O prawach tych powinniśmy mówić nie tylko, gdy są one naruszane, równie istotne jest nagradzanie i promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania.

Celem projektu było:

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
 • Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
 • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
 • Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.

W klasach I-III  i  IV-VI zostały przeprowadzone przez nauczycieli lekcje, zajęcia  z zakresu praw dziecka.

Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF  wraz z koordynatorem przygotowali gazetki  z informacjami  dotyczącymi praw dziecka.

W dniu 02.06.2014, około 50 uczniów reprezentujących społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie udało się do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie aby świętować wśród społeczności lokalnej „25- lecie Konwencji o Prawach Dziecka pod patronatem UNICEF”. Po raz drugi uczniowie naszej „kłodawskiej podstawówki” wzięli udział w projekcie edukacyjnym ”Szkoła z Prawami Dziecka” opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF.

          Jednym z głównych celów tegorocznego projektu było zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka.

Zadaniem uczniów było wybranie spośród lokalnej społeczności osób zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie przyznali najaktywniejszym działaczom „Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka”.

           Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” jest szczególne, ponieważ jest przyznawane przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności zadecydowali, komu się ono należy.  Odznaczenie jest przyznawane w Polsce po raz pierwszy.

Nominację na Szeryfa Praw Dziecka otrzymali:

1. pan Ireneusz Niewiarowski – za pomoc i wsparcie w rozwoju młodych - zdolnych

2. pan Robert Olejniczak – za pracę na rzecz dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Kłodawa

3. pani Alina Święcka – za pracę w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Gminnym Punkcie Wspierania Rodziny w Kłodawie

4. pani Elżbieta Bilska – za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej” w Kłodawie

5. pan Tomasz Barański – za pracę na rzecz dzieci i młodzieży w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Kłodawie

6. pan Włodzimierz Rygiert – za działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży w Turkowskim Klubie Karate

            Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka i dyplomy wręczyły: pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie – Jolanta Szadkowska, pani wicedyrektor – Dorota Sylwestrzak oraz szkolny koordynator Klubu Szkół UNICEF - p. Wioletta Dopierała.

          Obok przyznanych odznaczeń, odbył się, również  Happening  „ Balony do nieba”, które przy piosence „ We are the world, we are the children – „Jesteśmy światem, jesteśmy dziećmi” – Michaela Jacksona, uczniowie wspólnie z Burmistrzem i zaproszonymi gośćmi wypuścili do nieba.  Na tym zakończyły się obchody 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2015/2016, nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego – pomocowego „MALI uczniowie idą do szkoły”, który jest odpowiedzią na sytuację dzieci w tym kraju. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców Mali. Naszym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w Polsce jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć.

Cele projektu:

Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły” jest:

- Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,

- Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

- Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Zajęcia edukacyjne - najważniejszym celem projektu było zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w Mali. Specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwiły przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie dowiedzieli się na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także jak można im zaradzić.

Przygotowanie książek – po zapoznaniu się z sytuacją rówieśników w Mali, uczniowie zaangażowali się w pomoc dzieciom z tego kraju. Uczniowie przygotowywali własne książeczki, które przybierały oryginalne formy. Niektórzy uczniowie przygotowali opowiadania z ilustracjami z, których to powstała książka – zbiór opowiadań. Z przygotowanych przez uczniów książeczek została wybrana jedna i wysłana na konkurs ogłoszony przez UNICEF.

Nagrodą w konkursie jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Artura Żmijewskiego.  Podczas szkolnego kiermaszu świątecznego (12.12.2015), członkowie klubu sprzedawali tzw. ”crackers” oraz  kartki świąteczne, jak i również odbyła się zbiórka  pieniędzy do puszki na pomoc dzieciom w Mali. Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF  z przeprowadzonej zbiórki pieniędzy zebrali pokaźną kwotę.

 

Przez cały miesiąc LUTY 2016r. , w szkole była organizowana zbiórka książek, książeczek, które nie są już czytane w domu i dnia 10. III. 2016r.  został zorganizowany kiermasz książki pt. „Dzień Książki dla Afryki”, podczas, którego wszystkie stworzone przez uczniów książki zostały zaprezentowane, a  uczniowie, nauczyciele,  rodzice i  zaproszeni goście mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali.

Ważne daty:

Termin oddania książek i opowiadań  -              14. stycznia 2016r.

Czas zbiórki książek –                                        luty 2016r.

„Dzień Książki dla Afryki” –                             10 .III. 2016r.

Zbiórka pieniędzy dla dzieci w Mali -               XI 2015 – III 2016r. 

Czas trwania projektu: listopad 2015 – marzec 2016

Członkowie szkolnego Klubu UNICEF odpowiedzieli na apel dziewczynki z USA, która  prosiła o przysłanie kartek świątecznych, które chce zawiesić na swoim świątecznym drzewku. Safyre Terry jest ośmiolatką, która w wyniku podpalenia mieszkania w 2013 roku straciła całą rodzinę – rodziców i trójkę rodzeństwa. Sama ledwo uszła z życiem – w pożarze straciła dłoń i stopę, a jej ciało uległo rozległym poparzeniom. Dziewczynka otrzymała ponad pół miliona kartek świątecznych z całego świata. Nasz klub wysłał 3 kartki świąteczne z życzeniami w j. angielskim.

Opiekun Szkolnego Klubu UNICEF i koordynator wszystkich projektów w ramach

Klubu  Szkół UNICEF         -  mgr Wioletta Dopierała

 

 

           

gwiazdka_dla_afryki.jpg [400x300]

kartki.jpg [300x400]

konkurs.jpg [300x400]

logo_klubu_szkol.jpg [376x300]

moje_pudeleczko.jpg [300x400]

pomagali_wszyscy.jpg [400x300]

nasze_prezenty_dla_dzieci_w_sierra_leone.jpg [400x300]

prezenty_dla_dzieci_w_sierra_leone_1.jpg [300x400]  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI
 • |
 • PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA
 • |
 • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU
 • |
 • 55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki
Zaszyfrowany adres tej strony