Podsumowanie programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie  zakończyła realizację wieloletniego programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Program skierowany był do uczniów klas I – III szkoły podstawowej i jego celem było nie tylko poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy, ale również przełamywanie lęków, budowanie postawy otwartości, odwagi  i wiary we własne umiejętności.  Dzieci oswajały się z ważnymi zagadnieniami i kształtowały właściwe nawyki , aby pierwsza pomoc stała się dla nich czymś naturalnym.

Do programu przystąpiliśmy w 2009 r. po przeszkoleniu nauczycieli – instruktorów.  Od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy materiały edukacyjne, filmy, książki i atrapy telefonów dla uczniów oraz fantomy do ćwiczeń. Przez kolejne lata dzieci uczyły się wzywania i udzielania pomocy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, prowadziły rozmowy ćwiczeniowe, oswajały się z fantomami i trudnymi sytuacjami, jakie mogą się wydarzyć.  W 2013 r. zgłosiliśmy szkołę do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W kolejnych akcjach uczestniczyła cała społeczność szkolna wspierana przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, radnych miejskich i powiatowych, UMiG w Kłodawie oraz współpracujące ze szkołą osoby i instytucje. Corocznie 16 października w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca organizowaliśmy gminny rekord z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności i mediów, włączając się w ogólnopolską akcję. Przez 7 lat do bicia rekordu przystąpiło 2055 osób, a w ramach trwającego 10 lat projektu przeszkoliliśmy kilka tysięcy uczniów, wielu z nich to już absolwenci szkoły.

W październiku 2020 r. podsumowaliśmy projekt oglądając prezentację multimedialną przypominającą  szkolenia i akcje.  WOŚP zakończyło program, ale my nie rezygnujemy z propagowania i przypominania zasad udzielania pomocy, choć w zmienionej formule. Teraz skupiamy się na dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo swoich najbliższych i otoczenia, w którym przebywamy,               m. in. poprzez odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i higieny. Wszystkim, którzy wspierali szkołę i uczestniczyli w organizowanych przez nas akcjach serdecznie dziękujemy.

Dorota Sylwestrzak

- szkolny koordynator programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” i akcji bicia rekordu resuscytacji  

Opublikowano: 04 listopada 2020 19:01

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ratujemy_20092020!.pptx [92.64 MB]

Wyświetleń: 48

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI
  • |
  • PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA
  • |
  • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU
  • |
  • 55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki
Zaszyfrowany adres tej strony